QH20 – Uitnodiging: Vertel uw eigen scheppingsverhaal

Vertel uw eigen scheppingsverhaal voor de Quelle Horreur Scheppingsverhalen-CD-ROM: Het wordt een CD-ROM, een digitaal medium dat alleen met de computer is te bekijken. Het medium biedt mogelijkheden voor (bewegend) beeld en voor geluid en is geschikt voor andere dingen dan waar papier geschikt voor is. Houd hier s.v.p. rekening mee. Praktische zaken: Deze QH-CD-Rom gaat deel uitmaken van een groter kunstproject (zie Cloaca Maxima) en zal daarmee wijder verspreid worden. We kunnen geen honoraria of onkostenvergoedingen verstrekken, maar vragen u wel om een serieuze bijdrage te leveren Uw bijdrage wordt verwacht voor 30 oktober 2005. We stellen het op prijs als u al snel laat weten of u een bijdrage wenst te leveren en welke ideeën u hierbij heeft. Bijdragen het liefst digitaal aangeleverd bij QH@mededeler.nl

Lees de uitnodiging als PDF of mail voor meer info.

 

Advertenties

QH19 – Interview-Quelle Horreur, dubbelnummer met theaterstuk Keuzes/Choices

In combinatie met het programmaboekje van het theaterstuk Choices/Keuzes, geschreven, geregisseerd en gespeeld door Jan van Westerlaak (gespeeld samen met Helena Lizari) werd de interview-Quelle Horreur uitgebracht met interviews over kunst. Enkele personen doen uit de doeken wat ze eigenlijk hebben met kunst, zo ze daar inderdaad wat mee hebben.

De integrale teksten zijn gepubliceerd op de site van Jan van Westerlaak.
Vormgeving is verzorgd door Jan-Willem Doornenbal.

omslag_chc

omslag_ivqh

QH18 – Quelle Horrino

Kleine, eenvoudig te reproduceren boekjes, over een enkel onderwerp. Tot op heden verschenen een Horrino over het maken van Horrino’s (aanwijzigingen voor paginavolgorde, inslagschema, etc), een Horrino over een wandeling, een Horrino over bomen en een over de 33e verjaring.

QH17 – Mini-Quelle Horreur

De mini-QH heeft een korte en tegelijkertijd een lange historie. Laat ik met de lange beginnen (gelukkig hoeft u er niet veel voor te lezen ondanks die lengte): Het was gewoon erg lang geleden dat de voorlaatste editie van Quelle Horreur uitkwam en dat de redactieleden van QH bij elkaar gekomen zijn. Nee, niets smeuigs en geen grote onenigheden. Maar nu was het dus zover. Dan is nu de tijd aangebroken voor de korte historie. Zoals ik zojuist vermeldde was de redactie bij elkaar; deze had zich teruggetrokken in een hutje in het bos. Jan maakte dertig kleine boekjes door het meegebrachte kringlooppapier te vouwen, knippen en nieten en verdeelde deze eerlijk onder de aanwezigen. Ieder heeft er een aantal gevuld en in twee dagen hadden we dus een editie klaarliggen. Kortom, alle 30 boekjes van de editie Mini-Quelle Horreur zijn verschillend.

Wat rest er te zeggen? Niets toch!

QH16 – QHGODCDROM

De GODQHCDROM is sinds de komst van de goedheiligman in ons land (16 november 2001) verkrijgbaar bij de redactie en bij kunstenaarsboekhandel Boekie Woekie.

—uit de oproep— “Dat de sabbath geen dag is maar een staat van zijn” hoorde ik net op de televisie. Om te vervolgen met mijn interpretatie: “dat God geen denken over is (of geen gedachte) maar een staat van zijn.” Daarmee vallen we al buiten het wat ouderwetse denken: Je bent in God? Of is God in jou? Bij “God is een staat van zijn” gaan beiden op. “God” is meer dan het dualistisch denken, want beginnen we dualistisch te denken dan komen we al snel op: leven en dood ziekte en gezondheid arm en rijk oorlog en vrede rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid en de vragen als: hoe kan er een God zijn als hij beiden toestaat?

…Lees meer…

Inhoudsopgave

 1. Overzicht
 2. Toneel
 3. Goddeloze vertellingen: Klaas Vaak (& Liederen)
 4. Wonder
 5. Goddeloze vertellingen: Het relikwie (& Liederen)
 6. Monocolizer
 7. Het eerste wonder
 8. Het einde van de winter (& Liederen)
 9. Tweestrijd
 10. Schiermonnikoog
 11. Het laatste wonder
 12. Siddharta
 13. It is all about..
 14. Liefde (& Liederen)
 15. Wanna learn?
 16. Gregoriaans & colofon

QH13 – Kunstnummer

Het is een buitengewoon boeiende bundeling geworden van teksten en beelden over wat kunst is en kunst had kunnen zijn, over verzamelen en oppeuzelen, dit alles tezamen in een doorschijnend plastieke zak met sluitstrip. Alles al bij voorbaat uitverkocht, ondanks de oplage van maar liefst 30 exx. Mochten veelvuldig luidkeels verzocht worden om een herdruk dan is niet uitgesloten, dat we dit in overweging zullen nemen.

QH12 – ISSN nummer 1388-8706

Geachte dames en heren, voor U ligt alweer Quelle Horreur no. 12, het ISSN nummer. Wat betekent ISSN voor U? Het betekent dat U Quelle Horreur nu op kunt zoeken in de archieven van de Koninklijke Bibiotheek in Den Haag. Het betekent ook dat: Bij het ISSN International Centre in Parijs alle in de wereld toegekende ISSN’s worden opgeslagen in de centrale database, het ISSN Register. Deze database verschijnt ook op cd-rom onder de titel ISSN Compact. Abonnees krijgen vier updates per jaar. Op Internet vindt U naast informatie over ISSN Compact, ook algemene informatie en statistieken over het ISSN (Citaat uit ‘Globale werkwijze van het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek’).
Kijk, daar houden wij nu van. Officieel geregistreerd. Bent U al officieel geregistreerd?

Zie deze uitgave als PDF

Lees meer over ISSN en de Koninklijke Bibliotheek en 1388-8706 in de catalogus qh12-issn-p1

QH11 – Reïncarnatienummer

(Reïncarnationeel:) Een logisch vervolg van ouder worden is voor velen het sterven. Een logisch vervolg van sterven is het opnieuw geboren worden, hetzij als Nieuw Mens in het Koninkrijk Gods, hetzij wederom op deze aardkloot als poging om het Karma te zuiveren. Reïncarnatie is onvermijdelijk en onvermijdbaar, ook voor de Quelle Horreur-deelredactie die al eerder verantwoordelijk was voor het Quelle Horreur-seniorennummer. Ook voor ons was reïncarnatie een logisch vervolg, waar dan ook op.

De verscheidenheid die zich opdringt bij het denken over of beleven van reincarnatie liet zich – uiteraard – mooi verwoorden in een motto, ontleend aan William Shakespeare’s Hamlet, akte 1, scene 4: There are more things between heaven and earth, Horatio, than dreamt of in your philosophy.

Die verscheidenheid die zich tussen hemel en aarde bevindt, heeft zich welwillend in Quelle Horreur vorm laten incarneren. Daarom kunnen wij ook blij en met enige gepaste trots het Quelle Horreur Reïncarnatienummer presenteren.…Lees meer…

De inhoud