QH30 – Barbienummer (Barbietransformatie en Fetishising Diana)

De Quelle Horreur-medewerkers hebben zich recentelijk geheel kunnen uitleven op het aankleden van een groot aantal Barbiepoppen. Hierbij werd het stereotiepe Barbiebeeld, zoals dat in de beschaafde wereld rondwaart, niet immer geheel gerespecteerd. Het werd veelal versterkt oftewel geheel omvergeworpen. Al met al is er een aantrekkelijke collectie Barbiepoppen uit voort gekomen.

Te zijner tijd zullen deze poppen u getoond gaan worden en bestaat de mogelijkheid tot aanschaf een hunner over te gaan; vooralsnog echter zijn ze nog in het exclusieve bezit van de redactie die deze unieke kans om nog aanvullende projecten met deze Barbies te voltooien niet aan haar grote neus laat voorbij gaan. Een voorbeeld hiervan is het verhaal hoe Barbie tot een fetish verwordt!!! Dit is weergegeven middels de fotocollage Fetishising Diana.

U kunt onze concepten lezen.…Lees meer…

Quelle Horreur Barbie-editie
Quelle Horreur Barbie-editie