QH11 – Reïncarnatienummer

(Reïncarnationeel:) Een logisch vervolg van ouder worden is voor velen het sterven. Een logisch vervolg van sterven is het opnieuw geboren worden, hetzij als Nieuw Mens in het Koninkrijk Gods, hetzij wederom op deze aardkloot als poging om het Karma te zuiveren. Reïncarnatie is onvermijdelijk en onvermijdbaar, ook voor de Quelle Horreur-deelredactie die al eerder verantwoordelijk was voor het Quelle Horreur-seniorennummer. Ook voor ons was reïncarnatie een logisch vervolg, waar dan ook op.

De verscheidenheid die zich opdringt bij het denken over of beleven van reincarnatie liet zich – uiteraard – mooi verwoorden in een motto, ontleend aan William Shakespeare’s Hamlet, akte 1, scene 4: There are more things between heaven and earth, Horatio, than dreamt of in your philosophy.

Die verscheidenheid die zich tussen hemel en aarde bevindt, heeft zich welwillend in Quelle Horreur vorm laten incarneren. Daarom kunnen wij ook blij en met enige gepaste trots het Quelle Horreur Reïncarnatienummer presenteren.…Lees meer…

De inhoud

Advertenties

QH09 – Seniorennummer

Wanneer ben je oud?
Wanneer is iets oud?
Is het fijn om oud te zijn of doet dat juist veel pijn?

Quelle Horreur brengt in een speciale editie rond het thema ouderdom een aantal meningen en hersenspinsels. De papieren editie is ten behoeve van de leesbaarheid uitgevoerd in een groot (15-punts) lettertype.

Deze uitgave is te bestellen bij de redactie en ligt ook te koop in kunstboekhandel Boekie Woekie op Berenstraat 16, Athenaeum aan het Spui en het Fort van Sjakoo aan de Jodenbreestraat, alle te Amsterdam.

In een gulle bui heeft Quelle Horreur ook de tekstuele inhoud van het Seniorennummer op het Internet geplaatst. Dit is niet met de bedoeling dat u het nu niet zou gaan aanschaffen, maar om u een goede indruk te verschaffen.…Lees meer…

De inhoud