QH10 – De agenda van I. Alia, Wie is I. Alia?

I. Alia was vooralsnog alleen bekend als drager van een naam en een agenda. Deze agenda is aan vijftig personen die medewerking hebben toegezegd, toegestuurd. Zij konden 7 dagen uit het jaar kiezen en deze naar eigen inzicht, gevoel en intuïtie vullen. Onder deze 7 dagen moesten één zaterdag en één zondag vallen. De keuze van de dagen is echter geheel vrij. De vijftig meewerkenden aan de agenda hebben deze zodanig gevuld dat er een (min of meer) samenhangend geheel ontstond, waarbij wat zij schreven aansloot op dat wat anderen geschreven hadden. Naast de gewone dagen was ook de rest van de agenda, zoals aantekeningen en adressenlijst beschikbaar voor notities.

Toen de agenda vol was, dat wil zeggen iedereen aan de beurt geweest, werd hij door de redactie gereproduceerd en te koop aangeboden.